Stemmen wintervergadering 2021

15-12-2020

Stemmen wintervergadering 2021Aan alle clubbesturen en leden, 

Het Uniebestuur heeft besloten om de Wintervergadering 2021 op 13 februari a.s. ivm COVID 19 online te organiseren. De agenda en stukken en informatie over het aanmelden kunnen jullie uiterlijk vanaf 13 januari 2021 vinden op de website van de Unie. Op 3 februari zal weer een online vragenuur georganiseerd worden, die net als bij de Zomervergadering, opgenomen wordt en terug te zien is op de website, voor iedereen die er niet bij aanwezig kon zijn. Zo hoopt het Uniebestuur de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen en voldoende ruimte over te houden voor een aantrekkelijk inhoudelijk (middag)programma met interessante sprekers. Meer informatie over het middagprogramma volgt later.

Onze statuten schrijven voor dat benoemingen volgens schriftelijke stemming verlopen. In de afgelopen Zomervergadering was dat niet mogelijk. De benoemingen van de functionarissen die in oktober vol enthousiasme van start zijn gegaan, moeten nog wel bekrachtigd worden. Het Uniebestuur heeft bij de statutencommissie advies ingewonnen om ook dit door te kunnen laten gaan. Een schriftelijke stemming is gelukkig mogelijk. Alle clubsecretarissen ontvangen hiervoor twee stemformulieren via de post. Een geel formulier voor de stem namens het clubbestuur en een blauw formulier voor de stem namens de leden van de club. Helaas is het niet toegestaan om de stemming via de mail te laten verlopen. Om het jullie zo gemakkelijk mogelijk te maken zullen in de envelop twee enveloppen zitten, een blanco envelop om de stemformulieren in te doen (om het anoniem stemmen te kunnen waarborgen) en een retourenvelop voor het terugsturen van de envelop met stemformulieren naar het Bureausecretariaat. Het quorum voor de stemming blijft hetzelfde. De stemformulieren moeten uiterlijk 1 februari a.s. ontvangen zijn op het Bureausecretariaat. De uitslag van de stemming wordt tijdens de Wintervergadering meegedeeld, waarna de benoemingen (alleen die met 100% ‘voor’ stemmen) bekrachtigd kunnen worden.

Wij rekenen op jullie medewerking aan deze schriftelijke stemming en natuurlijk ook op jullie deelname aan het vragenuur en de Wintervergadering zelf.

Alvast dank hiervoor!

Namens het Uniebestuur,

Mariken Koole
Bestuurssecretaris

Delen op social-media: