Update 100xTrees4Life april 2022

16-04-2022

Update 100xTrees4Life april  2022

  Een vliegende start, een kloppend contract en een bevlogen projectteam!

  € 60.000 staat op de rekening!  De afgelopen weken zijn door de boomambassadeurs en de penningmeester van de stichting 100xTrees4Life Edith Koetsier, diverse clubs gebeld om de eerder toegezegde donaties ‘binnen te halen’. En met resultaat! Op dit moment is het saldo 60.704!!
  Dat betekent dat het contract met Tree Aid in zicht komt. We maken een vliegende start doordat we kunnen meedraaien in bestaand ‘She Grows’ project. Waaraan ons eigen logo gekoppeld zal worden. Dat scheelt enorm veel ontwikkelingstijd en –kosten. Natuurlijk blijft onze droom ook overeind: 1000 vrouwen helpen door een totale bijdrage van € 300.000. Maar NU kunnen we in elk geval van start. 
  Op dit moment zijn de vrouwen van het Mali-deel van het projectteam (Verina Ingram, club Zeist, Akke Timmermans, club Leiden, Tonny Filedt Kok, club Amsterdam Centrum West en Luc de Wit, club Assen),  druk in gesprek met Tree Aid om het contract voor een jaar af te ronden.. Een contract dat voldoet  aan de Engelse wetgeving voor hun ‘Charity Status’ en De Nederlandse ANBI-voorwaarden, Hiervoor heeft Tree Aid ook de ANBI status gekregen, waardoor we als Stichting 100xTrees4Life geen schenkbelasting behoeven te betalen……100% opbrengst naar het doel. Maar ook een contract waarin onze Soroptimist-doelen tot uiting komen: empowerment van vrouwen in Mali.
  Het is de bedoeling het contract symbolisch te ondertekenen op de Inspirada/ zomervergadering in Tilburg op 11 juni 2022. Op dat moment willen we het feestelijk vieren! Hoe….dat verklappen we nu nog niet.

  Stichting 100xTrees4Life – wat doen die nou?

  Vorig jaar zijn een paar leden gaan nadenken HOE we het 100-jarig bestaan van het wereldwijde Soroptimisme samen met de clubs zouden kunnen vieren. Het meerjaren-project 100xTrees4Life met twee pijlers werd opgezet; 1 pijler met het planten van bomen, bosjes, hagen, voedselbosjes, plukbosjes in Nederland, voor onze eigen zichtbaarheid én een groener Nederland. De andere pijler is om  vrouwen in Mali de kans op een duurzame toekomst te geven. Door het aanplanten van bomen in de Great Green Wall (de immens brede strook dwars over de volle breedte van Afrika), in Mali, vrouwen de gelegenheid geven een bestaan op te bouwen en toekomstperspectief te bieden. In de volgende nieuwsbrief zullen we meer over het project en de opzet verhalen.
  Dat geheel moet wel georganiseerd worden.
  Er is een projectteam dat op een vaste basis overlegt. Hierin zijn vertegenwoordigers van de verschillende deelgroepen vertegenwoordigd. Deelgroepen zijn bv
  – De enthousiaste en bevlogen boomambassadeurs die de clubs helpen met hun kennis, presentaties geven en informeren of advies kunnen geven (de afgelopen maanden zijn er veel presentaties gegeven bij clubs)
  – de Mali-groep die zich bezighoudt met de contacten en het contract met Tree Aid. En die zich inzetten om ook de Malinese clubs hierbij te betrekken.
  – Communicatie voor de informatie op de website, de maandelijkse update en de webinars die het projectteam regelmatig aanbiedt. Margriet Roukema, club Isalania Zwolle-Kampen, is hierbij onze vakvrouw.
  Maar het moet ook juridisch en financieel goed geregeld zijn. Een contract kan alleen met een juridische entiteit gesloten worden. En dat is nu eenmaal niet een projectgroep of werkgroep. Daarvoor is er een stichting opgericht, de officiële partner voor de belastingdienst (ANBI), voor de bank én voor Tree Aid. Die stichting is 100xTrees4Life, en bestaat uit drie bestuursleden:
  Secretaris – Luc de Wit, club Assen. Luc maakt deel uit van de Mali-groep en verslaat zowel de bestuurs- als de projectteamvergaderingen.
  Penningmeester – Edith Koetsier, club Haarlem. Zij verzorgt het maandelijkse financiële overzicht voor het 4-ogen principe (in het kader van de WBTR),  het financieel jaarverslag (voor onze ANBI-status) en beheert natuurlijk onze rekening.
  Voorzitter – Dietlindt Seijsener, club Lisse-Bollenstreek, managet natuurlijk het gehele project  met een grote aandacht  voor communicatie.

  Op dit moment draaien we als team goed maar we kunnen nog een paar handen gebruiken.
  De boomambassadeurs kunnen wel wat versterking gebruiken, om de gebieden beter bereisbaar te maken. Zo zou het geweldig fijn zijn als naast  Liezeke Bianchi (club Flevoland) iemand  het oostelijke deel van Midden Nederland op zich wil nemen om clubs te enthousiasmeren aan het project mee te doen en te bezoeken om een presentatie te verzorgen.. Ook oostelijk Brabant en Limburg betekent voor de drie ambassadeurs soms ook een hele lange afstand. Iemand in Limburg erbij zou een uitkomst en aanwinst betekenen.
  Interesse, meer weten? Neem contact op met een van de boomambassadeurs Ellen Joy Groosman, Karin Heijstraten of Astrid Hoevenagel. Of mail naar 100jaar@soroptimist.nl . Op de website vind je veel informatie, antwoorden op vragen, presentaties en materialen in de toolkit.

  Voorjaar: Van Plantactie naar Fundraising!  

  De tijd vroeg in het jaar om bomen/struiken te planten is vrijwel voorbij. Veel clubs hebben de afgelopen maanden mooie plantinitiatieven ontplooid. Kijk maar eens op de website bij projecten en bij het projectnieuws. En voor het planten van bomen in het najaar van 2022 kan je het beste nu stappen zetten: een boomambassadeur uitnodigen voor een presentatie, ideeën bedenken, kijken wat haalbaar is, locaties en sponsors zoeken.

  Maar daarnaast is het nu ook de tijd om in actie te komen en geld te ‘verdienen’ voor het Afrikaanse deel van het project. Dat is OOK waarvoor we het doen; vrouwen empoweren door de aanplant en oogst van bomen. En daarvoor zijn gewoon heel veel euro’s nodig. We hopen volgend jaar wél de € 120.000 in te kunnen leggen om onze droom (en die van vele Malinese vrouwen) waar te maken. Doen jullie mee, clubs?

  Noteer dan ook vast de datum van het 6e webinar in je agenda, 23 mei 20.00.
  Dat webinar gaat over Mali – de methode She Grows van Tree Aid, het contract en informatie over het project waar we aan gaan bijdragen met onze eerste €60.000.
  Vervolgens vertellen drie clubs (o. a. Leiden  en Wieringerland ) hoe zij hun fondsenwerving voor het Mali-project uitgevoerd of ontwikkeld hebben. Dat brengt je vast op ideeën!
  En wat zouden jullie, clubs, nodig hebben hiervoor? Er is een mooie flyer, die kort uitlegt waar het project over gaat, en er bestaan boomcertificaten, die je kunt inzetten als bedankje voor donateurs.
  Tot slot komt nog een extra fondsen-vermeerdering aan bod: het Algemeen Fonds! Laat dat geld toch niet op de plank liggen. Vul die aanvraag in! Daarvoor moet je dan wel een PFR invullen, maar voor het grotere geheel en doel van het project is dat allemaal al gedaan. Je hoeft als club alleen maar te verwijzen naar de moeder-PFR met nummer 18992.
  Doen dus! Zowel deelnemen aan het webinar, als die aanvraag indienen.
  (en maak je clubgenoten hierop attent).  Delen op social-media: