Update 100xTrees4Life maart  2022

19-03-2022

Update 100xTrees4Life maart  2022  Situatie in Mali

  Met het vertrekken van de Franse troepen uit Mali is de situatie in dit land er niet veiliger en stabieler op geworden. Tree Aid geeft aan dat projecten van hen gesteund worden door de lokale leiders en de overheid. De politieke instabiliteit in Mali bestaat al langere tijd, en het project lijkt er geen last van te hebben. De locatie van het beoogde project is in een gebied aan de rivier de Niger – provincie Sedou – aan de zuidkant, tegen Nigeria aan. De onlusten en de rebellen zitten meer in het noorden van Mali.

  Vrouwen in Mali hebben wettelijk gezien recht op land, maar in veel dorpen is landeigendom nog traditioneel. TreeAid in het She Grows project werkt hoe dan ook aan “wet- en regelgeving” dus de formele regels en wetten  en ook aan die informele, traditionele rechten, om de positie van vrouwen en hun rechten op land en bomen te versterken. Ook zorgen zij dat afspraken, gemaakt in dorpen over hoe land en bomen worden beheerd, niet alleen door families maar ook gemeenschappelijk op dorps niveau gerespecteerd worden.
  Kijk voor meer informatie ook hier.

  YES! Malian women make progress in fight for land rights – ONE
  Mali is one of the poorest countries in the world, with more than half of its 17 million people living on less than $1.25 USD a day. For the past five years, Mali has experienced a multi-dimensional political and humanitarian crisis, driven in part by internal conflict and terrorism.
  www.one.org

  Saldo Bankrekening

  Na onze oproep aan alle clubs vorige maand hebben veel penningmeesters de weg naar onze projectrekening gevonden. Daarmee staat de teller nu op een ruime € 50.000. Jammer genoeg is dat nog niet voldoende om spijkers met koppen te kunnen slaan met onze partner Tree Aid. Een belangrijk aandachtspunt is de startdatum van het project in Mali. Om een project te starten is een startbedrag van € 60.000 nodig en een garantie dat er voldoende financiering is voor de 3 jaar dat het project loopt. Dit startbedrag hebben we nog niet binnen.

  Daarom  herhalen we onze dringende oproep aan de clubs om het bedrag, dat je voor 2021/2022 hebt toegezegd, en meer mag ook 😉, voor 15 april op onze bankrekening te storten. Nu we de ANBI-status hebben is er geen maximum meer voor het bedrag. Mocht het niet lukken, om wat voor reden dan ook om het toegezegde bedrag over te maken, dan horen we het graag. We weten dan waarop we kunnen rekenen.

  Het bankrekeningnummer is 

  NL22 INGB 0009 4981 55
  t.n.v. Stichting 100xTrees4Life
  en vermeld je clubnaam in de omschrijving wanneer je een bedrag overmaakt.

  Wat heeft het planten van bomen nu voor zin als je je in wilt zetten voor de verbetering van kansen voor vrouwen?

  Dit volgende filmpje laat je dat haarfijn zien…. Tree Aid verspreidde het op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Omdat vrouwen de kern zijn van de Great Green Wall, waar wij door dit project aan kunnen bijdragen.

  Voor vragen zijn we bereikbaar via ons mailadres 100jaar@soroptimist.nl. We zorgen ervoor dat jullie vragen zo snel mogelijk beantwoord worden. Op  de website, onder  projecten- 100xTrees4Life staat ook veel informatie.

  Een paar losse (aandachts-)punten tot besluit:

  • Heb je inspiratie nodig over hoe je een bomenplantactie in Nederland kunt aanpakken? Kijk het 5e webinar terug met 4 clubs die in actie kwamen en 3 clubs over hobbels die ze tegen kwamen bij het realiseren van een actie.
  • Hebben jullie als club bomen geplant maar staan die nog niet op kaart? Zie Kaart van Nederland met geplante bomen. Mail dan de details naar 100jaar@soroptimist.nl. Elk boompje kan je uitklappen om foto’s en locatiegegevens te zien.
  • Schakel je boomambassadeur in voor een presentatie in je club, samenwerking in de regio of voor tips. Weten wie jouw boomambassadeur is? Je vindt ze hier onder ambassadeurs/adviseurs/coördinatoren
  • We wonen zoveel mogelijk regiobijeenkomsten bij. Mocht het in jouw regio niet gelukt zijn, laat het ons weten, dan sturen we je de presentatie toe of vertellen je meer.
  • Samen vieren we het 100-jarig bestaan van het Soroptimisme. Laat je zien en DEEL je acties. Op sociale media, met je ambassadeur en mail ze naar 100jaar@soroptimist.nl Alleen zo kunnen we ons maximaal zichtbaar maken.

  Delen op social-media: