De Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao kent een aantal fondsen waar zowel leden als niet leden onder bepaalde voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Algemeen Fonds

Het doel van Stichting Algemeen Fonds is de realisatie van de doelstellingen van het Soroptimisme te bevorderen. Daartoe initieert en (co)financiert het Algemeen Fonds projecten die de positie van vrouwen en meisjes verbeteren.
Wat wij in dat kader doen leest u hier.

Marie Muntendam Fonds

Het doel van deze Stichting is het verlenen van financiële hulp aan leden die meer dan twee jaar actief lid zijn van een Soroptimistclub in Nederland, Suriname of Curaçao en die in financiële nood verkeren. 
Klik hier voor nadere informatie.

Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten

Het doel van dit Fonds is om vrouwen of meisjes die een studie of vervolgopleiding willen volgen en daarvoor enige financiële ondersteuning behoeven , te helpen met een beurs.  Soroptimistclubs die zijn aangesloten bij de Unie kunnen daarvoor een aanvraag  indienen bij het Fonds. Tevens zal het Fonds zich inspannen om desgewenst buitenlandse bursalen die in Nederland een opleiding volgen in contact te brengen met Soroptimistclubs in de buurt en/of soroptimisten die uit hoofde van hun beroep ondersteuning kunnen bieden.
Klik hier voor nadere informatie.

Stichting Ondersteuning Projecten

Deze stichting stelt zich ten doel om projecten waaraan de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao steun te verlenen conform de doelstellingen van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het beheren van de bankrekening waarop donaties voor projecten van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao worden gestort.   Jaarrekening 2018-2019 (270,0 KB) Jaarverslag 2018-2019 (78,4 KB)