Kom in beweging voor de SDG’s en stem op Etteke!

12-12-2020

Kom in beweging voor de SDG’s en stem op Etteke!  Om de doelstellingen voor sustainable development goals (SDG’s) in 2030 te halen, moet op vrijwel alle thema’s worden versneld, stelt MVO Nederland en verkiest daarom een Minister van de nieuwe economie. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld, waaronder Etteke Wypkema van Soroptimistclub De Bevelanden. Tot 31 december kan er online gestemd worden.

  Nog meer lezen? Kijk dan HIER. Als je even doorklikt, kun je meteen stemmen!

  Waarom past dit alles prima bij de doelstellingen van de Soroptimisten? Hieronder een rijtje duidelijke overeenkomsten:

  • Educatie: vergroten van toegang tot onderwijs voor meisjes en vrouwen (SDG 4)
  • Empowerment: verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen (SDG 5)
  • Geweld tegen Vrouwen: elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en bevorderen van deelname van vrouwen in vredesoplossingen (SDG 16)
  • Gezondheid en Voedselzekerheid: zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg (SDG 3)
  • Duurzaamheid: betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen voor vrouwen (SDG 13)

  Bovendien is Etteke met haar campagne bezig met de A’s : Awareness (bewustwording), advocacy (pleitbezorging) en action (actie).

  Etteke: “Ik leef voor een gezonde toekomst op een gezonde planeet. Als innovatiemanager bij een waterschap dat CO2-neutraal en circulair wil worden, heb ik het maken van afbreekbaar bioplastic uit afvalwater opgestart en naar de markt gebracht. Dit is ‘nieuwe economie’: samenwerken van ondernemers, onderzoekers en overheid. Daar zet ik me voor in.

  Eerst wil ik met elkaar beter begrijpen waar we naar toe willen. Circulariteit is een mooi begrip, dat gaan we verder invullen. Als duidelijk is waar we naar toe gaan, wil ik mensen stimuleren in kansen te denken, samen te werken en te durven veranderen.”

  Dus kom, net als Etteke, in beweging en breng HIER je stem uit!

  Wil je met je club online aan de slag met de thema’s empowerment, duurzaamheid, circulariteit en gezondheid, dan kun je Etteke mailen op ettekeinbeweging@xs4all.nl 
  Denk aan een inleiding en daarna een gesprek in een meeting met maximaal 10 personen in de avonduren
  Delen op social-media: