Oprichtingsakte 100xTrees4Life getekend

04-03-2021

Oprichtingsakte 100xTrees4Life getekend

 

  Op 23 februari 2021 is de Oprichtingsakte getekend voor de stichting met beoogde ANBI status 100xTrees4Life!

  Bestuursleden zijn de Soroptimisten: Dietlindt Seijsener-Sweers als voorzitter, Luc de Wit-IJbema, secretaris en Edith Koetsier, penningmeester.  De stichting 100xTrees4Life stelt zich ten doel:

  Empowerment van vrouwen in Afrika en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering o.a door middel van de aanplant van bomen en het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen.        

  Deze doelstelling wordt gerealiseerd door middel van donaties van Soroptimistclubs, subsidies, schenkingen, erfstelling, legaten, en alle andere vormen van het verkrijgen van baten.

  Het bankrekeningnummer is

  NL22 INGB 0009 4981 55
  t.n.v. Stichting 100xTrees4Life
  en vermeld je clubnaam in de omschrijving wanneer je een bedrag overmaakt.

  De ANBI status nog in aanvraag. 

  Delen op social-media: