Soroptimist Nederland looft journalistenprijs uit | Soroptimist NL

Om in de gaten te houden: met ingang van 2020 wil Soroptimist Nederland de tweejaarlijkse Carla Atzema-Looman Soroptimistenprijs uitreiken (25.000 euro). Heb jij een journalistieke productie gemaakt die bijdraagt aan de emancipatie zelfstandigheid en (economische) onafhankelijkheid van vrouwen? Dan wíl je dit weten.

soroptimist-journalisten-prijs_2.jpg

Een werkgroep van het Algemeen Fonds van Soroptimist Nederland onderzoekt of het mogelijk is een tweejaarlijkse prijs uit te reiken voor een journalistiek product dat bijdraagt aan de emancipatie, zelfstandigheid en (economische) onafhankelijkheid van vrouwen. De prijs krijgt de naam Carla Atzema-Looman Soroptimistprijs en bestaat uit een bedrag van 25.000 euro.


Nieuwe journalistieke prijs vanaf 2020

De werkgroep bestaat uit Lydia Bongenaar (club Eindhoven), Marion Meijs (club Zeist e.o.) Anne Marie Vreman (club Ede), Fifi Visser (club Walcheren) en Helma Coolman (club Utrechtse Heuvelrug). Het streven is de prijs in het voorjaar van 2020 voor het eerst uit te reiken. Maar eerst moeten nog de voorwaarden worden omschreven en een jury worden benoemd. In de loop van dit jaar vragen we de medewerking van alle Soroptimisten om kandidaten voor de prijs aan te dragen. Die kunnen zowel actief zijn in kranten, op televisie of op sociale media.

Bewustwording over positie vrouwen vergroten

soroptimist-journalistieke-prijs.jpg

De prijs heeft een tweeledig doel: enerzijds wil het Algemeen Fonds de aandacht en bewustwording omtrent de positie van vrouwen bevorderen, anderzijds wordt gehoopt dat deze prijs  bijdraagt aan de naamsbekendheid van onze organisatie. De prijs wordt gefinancierd uit de nalatenschap van de Haarlemse Soroptimist Carla Atzema Looman die na haar overlijden al haar bezittingen overdroeg aan het Algemeen Fonds.

 

Wil je meer weten? Hou dan onze website in de gaten.